Katecheza dla dzieci przystępujących do wczesnej Komunii Świętej

W niedzielę, 3 marca, podczas katechezy, rodzice wraz ze swoimi dziećmi przygotowującymi się do wczesnej Komunii Świętej, przeżyli atmosferę Ostatniej Wieczerzy.
Była moc przeżyć i wdzięczność za dar Eucharystii…