Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza Grzegorza – zapraszamy!

Zapraszamy w środę, 29 maja o godz. 18.00 na uroczystą Mszę Świętą, na której będziemy dziękować Bogu za 25 lat kapłaństwa naszego Księdza Proboszcza Grzegorza. Będziemy modlić się za Niego, za Jego rodziców, rodzeństwo, wszystkich bliskich Jego sercu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.