I Ogólnopolski Festiwal Chóralny Pieśni Patriotycznej – zwycięzca

Zwycięzcą I Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Pieśni Patriotycznej został Chór Młodzieżowy „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku, którego dyrygentem jest Pan Marian Szczepański. Bardzo serdecznie gratulujemy.