Duszpasterstwo Studentów – zapraszamy

W naszej Parafii w każdy czwartek o godz. 19:00 odbywają się spotkania studentów oraz młodzieży pracującej.

Plan i tematyka spotkań:
I czwartek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie spotkanie w salce.
II czwartek miesiąca – spotkanie biblijne w salce.
III czwartek miesiąca – dyskusja tematyczna lub spotkanie z ciekawym gościem w salce.
IV czwartek miesiąca – wyjście integracyjne.

Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych jeszcze studentów i młodzież pracującą do nas w każdy czwartek o godzinie 19.00. Dokładniejsze informacje u Księdza Marcina.