Domowy Kościół w naszej Parafii

W czwartek, 11 maja, kolejny Krąg Domowego Kościoła uczestniczył w Mszy św. W czasie Eucharystii miało miejsce zawierzenie całej wspólnoty Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi.
Zapraszamy kolejne małżeństwa do włączenia się w Domowy Kościół. Opiekunem Wspólnoty jest Ks. Marcin.

Dziękujemy, że jesteście!