„Dar serca dla potrzebujących pomocy na święta” – ogromne podziękowania

Dziękujemy wszystkim naszym parafianom oraz całej społeczności szkolnej SP 88 za dary żywnościowe złożone na rzecz potrzebujących. Zrobiliśmy 51 paczek, które w większości zostały już rozdane rodzinom znajdującym się w potrzebie. Do każdej paczki zostały dołączone życzenia od naszych duszpasterzy i parafialnego zespołu Caritas.

Radość i wzruszenie osób odbierających paczki żywnościowe była ogromna. Jeszcze raz składamy wszystkim podziękowania za złożone dary, bo bez Was nie bylibyśmy w stanie nieść pomocy.