Boże Narodzenie – życzenia od Duszpasterzy

Święta Bożego Narodzenia to radowanie się z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało”. Przeżywanie tych świąt po chrześcijańsku, nie może ograniczyć się tylko do zewnętrznych, tradycją uświęconych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródeł tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy to święto po Bożemu, to jest w gronie rodziny, pochyleni nad Słowem Bożym – Ewangelią o Narodzeniu Zbawiciela Świata. Życzenia, które dziś są składane, niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który przychodzi do nas w swoim Jednorodzonym Synu. Do życzeń, jakie dziś sobie składacie dołączamy się my wasi duszpasterze.

Życzymy Wam Drodzy Parafianie, aby Wasza radość z narodzenia Chrystusa była radością, prawdziwie chrześcijańską. Niech te święta dostarczą Wam, jak najwięcej dogłębnych przeżyć i wzruszeń, tak duchowych jak i rodzinnych. Niech przez te dni serca Wasze nie doznają żadnej udręki, a radość, która je ogarnia niech będzie zapowiedzią tej wiecznej, największej, której nikt Wam nie odbierze.