Bierzmowanie 2024

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

W środę, 22 maja, Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej Parafii, jak również młodzieży z Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza.

Do tego sakramentu młodzież w klasie 7 została przygotowana przez katechetów, natomiast w 8 przygotowania te prowadzili Wikariuszowie: Ksiądz Bartek Rojna i Ksiądz Marcin Mańczak.

Zamieszczamy FOTORELACJĘ z tego wydarzenia.