Apostołki Maryi u Sióstr

W sobotę 19 listopada Apostołki Maryi spotkały się u Sióstr, gdzie z Siostrą M. Emanuelą szukały cnót Maryi, które czynią Ją najpiękniejszą kobietą. Każda z dziewcząt wybrała jedną z cech przez którą chcą naśladować Matkę Bożą. Były też pączki i wiele radości. Rośnie nowe pokolenie pięknych kobiet. Dziękujemy Siostrze Faustynie!