Apostołki Maryi -spotkanie 4 marca

4 marca w sobotę nasze Apostołki Maryi podczas spotkania pochyliły się nad postawą wdzięczności u Matki Bożej w Jej Magnificat.
Być zadowoloną i wdzięczną to postanowienie na najbliższy czas.

Dziękujemy dziewczynkom za piękną postawę i Siostrze Faustynie za przekazywanie pięknych wartości.