Apostołki Maryi – spotkanie 14 kwietnia

Podczas spotkania w sobotę, 14 kwietnia, Apostołki przypatrywały się odwadze Maryi w niesieniu Miłości. Jej droga do Elżbiety jest zachętą, by pokonywać wewnętrzne góry na drodze miłości bliźniego.