Apostołki Maryi

W każdą sobotę o godzinie 10.00 zapraszamy wszystkie dziewczynki na spotkania grupy Apostołek Maryi, które prowadzi Siostra Faustyna. W dzisiejszą sobotę dziewczynki uczyły się rozmawiać z Bogiem czyli dobrze się modlić. Tak jak Maryja.

Dziękujemy dziewczynkom za obecność a Siostrze Faustynie za ogromne zaangażowanie.