Niedziela Palmowa – czyli Niedziela Męki Pańskiej

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Niedziela ta przygotowuje nas do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści (Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.

W Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm zapoczątkowano ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji natomiast zwyczaj procesji wziął swój początek z Ziemi Świętej.

W Niedzielę Męki Pańskiej odbywa się poświęcenie palm oraz odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła.
Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza). Opis męki Pańskiej wg św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek.

Przeżyjmy pobożnie Misterium Męki Pańskiej rozpoczynające obchody Wielkiego Tygodnia w Niedzielę Męki Pańskiej.

W naszym kościele parafialnym podczas każdej Mszy Świętej zostaną poświęcone tradycyjne palmy – gałązki wierzbowe, które w przyszłą niedzielę 9.04 będzie można nabywać przed kościołem u naszej młodzieży.

// niezbednik.niedziela.pl & MK