Spotkania synodalne w naszej parafii

10.03.2022, godz. 18.30

Porozmawiamy o komunikacji w Kościele, o zabieraniu głosu oraz słuchaniu


13.03.2022, godz. 16.00

Porozmawiamy o współodpowiedzialności świeckich za Kościół, władzy i zarządzaniu w Kościele


Miejsce spotkania: salka przy biurze parafialnym

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji” – Vademecum Synodu o synodalności

Więcej informacji o synodzie znajduje się pod adresem synodpoznan.pl, na stronie www oraz w mediach społecznościowych – Facebook – naszej parafii.

Kontakt mailowy: synodjerzy@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!