OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: Wniebowstąpienie Pańskie 16 maja 2021

Proszę pamiętać, aby uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach bezwzględnie należy przychodzić w prawidłowo założonej masce.

Informujemy o obowiązujących limitach osób uczestniczących we mszach św. i nabożeństwach, prosimy o ich przestrzeganie i dostosowanie się do zaleceń w obecnie panującej sytuacji.

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy władzy państwowej, ks. Abp Metropolita przedłużył obowiązywanie wcześniej wydanych dekretów oraz dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. niedzielnej i świątecznej udzielonej wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz innym wiernym przebywającym na jej terenie do odwołania.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne:

 • wtorek: 10:00 – 12:00, oraz 16:00 – 18:00
 • środa: 16:00 – 18:00
 • czwartek: 10:00 – 12:00
 • sobota: 10:00 – 12:00

 • Nabożeństwa majowe
  Codziennie o 18:30 w środę o 18:00
  Podczas nabożeństw majowych modlić się będziemy o ustanie pandemii koronawirusa, za chorych i cierpiących przebywających w szpitalach, na kwarantannie, za pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i za zmarłych.


 • Transmisje online mszy św. i nabożeństw za pośrednictwem kanału YouTube naszej parafii:
  W KAŻDĄ NIEDZIELĘ:
  – 18:30 Nabożeństwo majowe
  – 19:00 Msza św.
  W KAŻDĄ ŚRODĘ:
  – 18:00 Nabożeństwo majowe
  – 18:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – 19:00 Msza św.

 • BIAŁY TYDZIEŃ
  Dzieci, które w niedzielę 16.05 przyjęły Sakrament Eucharystii zapraszamy od poniedziałku do czwartku na msze św. o 17:00


 • PONIEDZIAŁEK (17.05)
  Msza św. w której uczestniczą członkowie Akcji Katolickiej o 19:00. Po mszy św. zebranie.

 • ŚRODA (19.05)
  – 18:00 Nabożeństwo majowe, 18:30 nowenna do MBNP, 19:00 msza św. w intencji próśb i podziękowań – od 18:00 transmisja online.

 • CZWARTEK (20.05)
  – od 18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe
 • PIĄTEK (21.05)
  Msza św. w której uczestniczą małżeństwa z Oazy Domowego Kościoła o 19:00.
 • NIEDZIELA (23.05)
  Składka zbierana w tym dniu na wszystkich mszach św. zostanie przeznaczona na cele materialne naszej parafii.
 • Zachęcamy do zakupu nowego numeru Przewodnika Katolickiego.

 • Radujemy się dziś z wypełnienia się Bożych obietnic. Wierzymy, że Chrystus poszedł do Ojca, by przygotować nam mieszkanie w niebie. Z wdzięcznością za Jego miłość pozwólmy by nas wspierał w walce z każdym przejawem zła na ziemi.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ:

„Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”

Dzięki wsparciu funduszy europejskich Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje badania przesiewowe raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej.

W ramach programu odbywa się: wizyta kwalifikacyjna do badania, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) płuc oraz wizyta wynikowa wraz z poradnictwem antynikotynowym po badaniu NDTK. W zależności od zmian wykrytych w pierwszym badaniu, będzie ono powtarzane po 3, 6 lub 12 miesiącach.

Badania w ramach programu realizowane są poza standardową ścieżką systemu ochrony zdrowia, stąd czas oczekiwania na diagnostykę jest maksymalnie skrócony.

Zasady kwalifikacji do programu:

Udział w programie badań przesiewowych NIE wymaga skierowania i jest bezpłatny.
Do udziału w badaniach w ramach projektu mogą zgłaszać się osoby, spełniające poniższe kryteria udziału:
a) Osoby w wieku 55-74, które: paliły lub nadal palą nałogowo – powyżej 20 paczkolat
ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego lub Lubuskiego
b) Osoby w wieku 50-54, które: oprócz kryteriów wskazanych w pkt a), mają stwierdzony jeden z dodatkowych czynników ryzyka: ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon
indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego
rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia historia chorób płuc: przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Do badań nie zostaną włączone osoby, u których występują objawy raka płuc.

Rejestracja telefoniczna Pacjentów czynna pon.-pt. w godzinach 10:00-14:00 pod nr tel.: 690 396 928.

Miejsce realizacji badań i wizyt: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, Poznań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne.

Beneficjentem Projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.