Kandydaci, III rok

Spotkania wg. ustalonego planu.