Młodzieżowy Zespół Caritas

MZCaritasMłodzieżowy Zespół Caritas został założony przez wikariusza ks. Tomasza Rena w 2009 roku. Zrzesza on osoby młode z naszej parafii, które są chętne nieść pomoc innym, pełne zapału i radości. Opiekunem jest zawsze aktualny wikariusz parafii. Nasze spotkania odbywają się co dwa tygodnie w piątki po Mszy wieczornej.

Przez cały rok włączamy się w akcje, które organizowane są przez Caritas diecezji poznańskiej oraz naszą parafię:

  • Rozprowadzamy  wielkanocne Paschaliki oraz Bożonarodzeniowe Świece Caritas,
  • Organizujemy Dzień Papieski, podczas którego zbierane są ofiary na stypendia papieskie oraz rozprowadzamy „papieskie kremówki”,
  • Rozprowadzamy rogale Marcińskie,
  • Bierzemy czynny udział w różnorakich zbiórkach na cele charytatywne,
  • Pomagamy starszym i chorym parafianom dotrzeć do kościoła (np. tym, którzy poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego),
  • Pomagamy w lekcjach dzieciom z domu dziecka, oraz młodszym kolegom i koleżankom.