Krąg Biblijny Młodzieży

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1_

Młodzieżowy Krąg Biblijny przy parafii p.w. św. Jerzego w Poznaniu gromadzi młodych ludzi w różnym wieku (uczących się, studiujących, pracujących), którzy chcą poznawać, badać i modlić się Słowem Bożym. Dzięki wspólnemu rozważaniu Pisma Świętego poznajemy Jezusa i stajemy się gotowi do spotkania Go w codziennym życiu.  Nasze cotygodniowe spotkania pozwalają Nam (z pomocą Ducha Świętego) zgłębić „tajniki” Słowa oraz uczą dostrzegać Boga w wydarzeniach naszego życia.

Punktem wyjścia są czytania na najbliższą niedzielę. Spotkanie czasami przybiera formę wykładu, dyskusji, rozmowy czy wspólnej modlitwy oraz dotyka różnorodnych zagadnień związanych z tekstami, nad którymi wspólnie pracujemy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z nami nasz wikariusz – ks. Artur Filipiak, który pomaga nam rozwikłać nie jedną zagadkę natury teologicznej oraz przenosi nas w czasy Jezusa ułatwiając zrozumienie zachowań, wartości i przesłania płynącego z czytanych fragmentów.

Różnorodność wieku, wykształcenia i doświadczenia życiowego nie przeszkadza Nam tworzyć jednej wspólnoty, do której zapraszamy każdego. Spotkania odbywają się w środy po wieczornej mszy św. (ok. 19:30) od września do czerwca.

ZAPRASZAMY ! … Biblia jest dla Ciebie!