wydarzenia 2016 rok – archiwum

Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem wydarzeń które miały miejsce w Naszej Parafii w 2016 roku. Autorem kroniki jest Tadeusz Wawrzyniak.

Kliknij na wybrany miesiąc aby zapoznać się z kroniką (kronika zapisana jest w formacie .pdf do przeglądania wymagany jest Acrobat Reader)

:: Św Jerzy – 2016 styczeń
:: Św Jerzy – 2016 luty

:: Św Jerzy – 2016 marzec cz. 1

:: Św Jerzy – 2016 marzec cz. 2

:: Św Jerzy – 2016 kwiecień

:: Św Jerzy – 2016 maj

:: Św Jerzy – 2016 czerwiec – lipiec

:: Św Jerzy – 2016 sierpień

:: Św Jerzy – 2016 wrzesień

:: Św Jerzy – 2016 październik

:: Św Jerzy – 2016 listopad cz. 1
:: Św Jerzy – 2016 listopad cz. 2

:: Św Jerzy – 2016 listopad cz. 3

:: Św Jerzy – 2016 grudzień cz. 1
:: Św Jerzy – 2016 grudzień cz. 2